VZV Voetbal
VOG

Zoals je wellicht weet, heeft VZV ook de plicht om vrijwilligers van de vereniging een aanvraagformulier voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij VZV in te leveren. Die vraag geldt voor alle personen die binnen VZV - op structurele basis – werken met minderjarigen en mensen met een beperking.

In deze brief leggen we uit welke stappen nog ondernomen moeten worden om de VOG’s alsnog (gratis) in het bezit van VZV te krijgen.

Waarom een VOG?

In het kort nog even de reden voor de VOG-verklaring: VZV wil het risico op ernstige ongewenste gedragingen binnen de vereniging - denk aan zaken als (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling - minimaliseren. Eén van de middelen is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van functionarissen (vrijwilligers en werknemers) die binnen de vereniging werken met kwetsbare groepen.

Nieuwe procedure

VZV heeft bij de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) voor diverse functionarissen een aanvraag voor een VOG-verklaring klaar gezet.

Door op deze link te klikken, kun je je eigen aanvraag voor een VOG-verklaring activeren. Je wordt gevraagd om ‘akkoord’ aan te vinken. Vervolgens dien je de aanvraag digitaal te ondertekenen. Dit kun met je persoonlijk Digid (digitaal ID) doen.

Binnen circa twee weken stuurt Justis de VOG-verklaring naar jouw thuisadres. Maak daarvan een kopie (het origineel kun je dan eventueel voor andere doeleinden gebruiken) en mail deze aub naar tp_droog@hotmail.com.

Kosten?

Nee, aan deze VOG-procedure zijn geen kosten verbonden, niet voor VZV en niet voor jou.

Geen DigiD?

Beschik je (nog) niet over een DigiD? Vraag die dan aan op de website digid.nl. Gegevens die je hiervoor nodig hebt zijn: postcode, huisnummer, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Binnen 5 dagen ontvang je per post je activeringscode. Activeer die binnen 20 dagen, anders moet je namelijk opnieuw een DigiD aanvragen.