VZV Voetbal
Vertrouwenspersonen

VZV heeft 2 vetrouwenscontactpersonen binnen de vereniging welke voor u klaar staan. Leden van VZV kunnen hier een probleem aankaarten dat zij niet bij een ander loket binnen de club kunnen of willen melden.

Naam E-mail Telefoon
Peter Wit peter@wfbbv.nl 06-51310384
Thomas Droog tp_droog@hotmail.com 06-52104512

De VCP hebben een geheimhoudingsplicht. Zij hebben een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen binnen VZV en daarmee het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor leden. Dat gevoel kan geweld worden aangedaan door gedragingen als:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken)
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen)
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten)
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken, aanranding en verkrachting)

Geheimhouding

Door gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen leden behoefte hebben aan een persoon die een geheimhoudingsplicht heeft, die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen we een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (klagers, ouders van minderjarige klagers en beschuldigde) bij een incident binnen de vereniging. Luistert naar het verhaal en helpt te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij kan helpen bij het indienen van een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenspersoon zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. Echter, de vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

Tenminste één keer per jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten. Zij geven daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.