VZV Voetbal
10 september 2020
Agendapunten op de Jaar vergadering van 17 september

1.   Opening

2.   Notulen Jaarvergadering 2020

3.   Jaarverslag seizoen 2019/2020

4.   Jaarverslag jeugd 2019/2020

5.   Jaarverslag penningmeester 

6.   Verslag kascommissie

7.   Vaststellen begroting

8.   Verkiezing kascommissie

9.   Ingekomen stukken

10. Uitleg accomodatiebeleid door Frans Kramer namens Sportcentrum VZV

11. Verkiezing bestuursleden

      Cees Blokdijk , herkiesbaar

      Arjen de Bruine , herkiesbaar

      Koos Ligthart , herkiesbaar

      Quirien Kramer , herkiesbaar

      Gerrit Veldman , niet herkiesbaar

12.  Vaccatures

13.  Grote clubactie

14.  Scheidsrechter/ fluiten in plaats van kantinedienst

15.  Vertrouwens persoon en VOG verklaring

 16.  Rondvraag

17.  Sluiting

       AANVANG 20.30 UUR.