VZV Voetbal
Contactpersonen jeugd VZV Voetbal

Het VZV jeugdbestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie Contact
Gerrit Veldman Voorzitter gerritvoetbal@outlook.com (06-20447413)
Astrid Sijm Wedstrijdzaken kurt-astrid@quicknet.nl (06-38895077)
Miriam Jaspers Notuliste  
Peter Groen Bestuurslid  
Dirk Boontjes Bestuurslid  
     
Technische jeugdcommissie    
Marc Haarms   06-53668575
Jan Wijnker    
Maurice Tesselaar    
Sjaak van der Kroon