home
Jaarvergadering VZV Voetbal
Geplaatst door Johan vd Fluit op 15 september 2017

Beste VZV-ers,

 

De jaarvergadering van het seizoen 2016 / 2017 zal worden gehouden op donderdag 21 september.

Aanvang  21:00 uur.

 

Agenda jaarvergadering d.d. 21 september 2017. 

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering van  22 september 2016.
 3. Presentatie Technische Commissie
 4. Jaarverslag seizoen 2016 – 2017.
 5. Jaarverslag jeugd 2016 - 2017.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Vaststellen begroting.
 9. Verkiezing kascommissie.
 10. Ingekomen stukken.
 11. Accomodatiebeleid
 12. Verkiezing bestuursleden.

    12. Vacatures.

    13. Rondvraag.

    14. Sluiting. 

    

                       ---------------------------------------------------------------   

 

Notulen jaarvergadering d.d. 22 september 2016.

Aanwezig waren in totaal 22 leden en 9 bestuursleden.
1. Onze vicevoorzitter Peter Wit opent, enigszins verlaat, de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.
2. Notulen vorig jaar. Notulen zijn gemaild naar alle leden, niet iedereen heeft deze gelezen.
Geen opmerkingen.
3. Over het jaarverslag over seizoen 2015 – 2016 worden ook geen op of aanmerkingen
gemaakt.
Kort verslag van het afgelopen seizoen. We zijn het nieuwe seizoen met het eerste elftal gestart met
een nieuwe trainer, Heiko van Leeuwen met als assistent Jan de Cocq van Delwijnen, nadat de oude
trainer is opgestapt.
Het 1e elftal – Voor Koos en Jaap een lastig seizoen (waren snel gefrustreerd). Het nieuwe seizoen
heeft weer frisse moet gevonden met de nieuwe trainer en nieuwe aanwas van spelers uit de jeugd.
Daarbij zijn er jongens van blessures terug gekomen.
Het 2e elftal – Mark Groen als coach. We hebben niet veel gewonnen, wel veel lol gehad.
Het 3e elftal – Redelijk seizoen gedraaid. Iets te kort spelers door studies en werk. Lastig om spelers
te regelen.
Het 4e elftal – Johan Mak geeft een kort verslag van het afgelopen seizoen, dit team is opgezegd door
tekort spelers. Het elftal is opgedeeld naar het 5e en 3e elftal.
Het 5e elftal – We zaten ruim in de spelers, wat prima ging, en we hebben een leuk seizoen gehad.
4. Hierna volgt het jaarverslag over de jeugd door Gerard Veldman. Hieronder een korte
samenvatting.
De zaak is weer goed aan de gang. Geen wijzigingen in het bestuur. Wel wijzigingen in de trainers.
Drie nieuwe trainers erbij. Begonnen met circuittraining, vier teams tegelijk trainen welke rouleren
tijdens de training naar een andere trainer. Wordt als zeer positief gezien.

5. Jaarverslag van de penningmeester.
Het jaarverslag wordt uitgedeeld aan alle aanwezigen. Jose beantwoord de vragen die er zijn over de
verlies en winstrekening en de balans. We gaan er niet meer zo uitgebreid meer op in als voorgaande
jaren. De vragen worden beantwoord.
-Waarom is de voorziening 'onderhoud groot' zo hoog? Dit komt omdat we nu al een deel van de
onderhoudskosten zelf dienen te betalen en in de toekomst nog meer.
De donateurskaarten zijn goed gelopen.
De contributie wordt verhoogd naar ronde getallen. Akkoord bevonden door de leden.

6. De kascommissie bestond dit jaar uit Johan Mak en Martien Kramer.
Johan Mak meldt dat de financiën ook dit jaar akkoord zijn bevonden.
7. Vaststelling begroting
Begroting wordt akkoord bevonden.
8. Verkiezing kascommissie.
Martin Kramer en Jochem Droog zijn bereid gevonden voor komend seizoen de kascommissie
te vormen.
9. Verkiezing bestuursleden.
– Herkiesbaar: niemand.
– Aftredend niemand.
10. Accommodatiebeleid
Boomsingel wordt dit jaar opgeknapt. Verder zie punt 5.

11. Vacatures.
- Zodentrappers
- Scheidsrechters voor op zaterdag
- Kantinebeheerders voor De Kogge
- Vlaggers voor op zondag bij het eerste
12. Rondvraag.
 Johan Mak; wordt er ook dit jaar een mixtoernooi gehouden? Ja, in de winter weer in de zaal.
 Jochem Droog; waarom is er niet een team gebruikt bij het vernieuwen van het hekwerk.
 Piet Droog; hoe staat het ervoor met fusie perikelen? Het is lastig.
 Maikel Kramer; hoe zit het met de trainingskleding die uitgestald staat? Kunnen we straks
aanschaffen bij Bouwens.
 Sander Blijleven; hoe zit het met keepershandschoenen? Ik moet ze nu zelf betalen.
 Piet Koomen; er zijn een hoop dingen die van zelfsprekend zijn. Misschien beter
communiceren met alle vrijwilligers. Agendapunt van maken?
 Bart Steenman; donateursactie. Is het een idee om dit anders te doen? Er zit nu een loting
aan wat goed gegaan is.
Hoe gaat het met de kleding maten? We gaan beter op de maten letten.
 Jan de Cocq van Delwijnen; is het een idee om een actie te doen met Minuten te verkopen.
Minuut te verkopen voor 20 euro en prijzen hangen aan de minuten.
 Johan Mak; doet een woordje over zijn afscheidswedstrijd. Is hier erg dankbaar voor.
13. Ingekomen stukken
In november is er de Niedorper sportvereniging waarbij een avond wordt georganiseerd waar de
sportploeg, VZV B1, en Peter Groen als vrijwilliger zijn genomineerd door VZV. Als er gestemd kan
worden wordt dit kenbaar gemaakt aan alle leden.
Na de rondvraag bedankt onze vicevoorzitter allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --